Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Roskilde Radikale Venstre

Radikale støtter fortsat svømmehal i Roskilde Badet

Efter at have læst forvaltningens opsummerende notat vedrørende den nye pris for svømmehalsprojektet, har Radikale Venstre i Roskilde overvejet situationen nøje og besluttet, at vi fortsat kan bakke op om Svømmehalsudvidelsen ved Roskilde Badet i Bymarken

Det har været vigtigt for os, at projektet ikke fører til yderligere træk i kommunekassen udover de aftalte 135 mio kr., samt at de afsatte driftsmidler - som står ubrugte fordi projektet er forsinket - kan indgå i betalingen .

Bundlinjen for kommunekassen bliver derfor den samme som forudsat i den oprindelige aftale, hvilket vi anser for udslagsgivende. Vi finder derfor også, at prisen ligger inde for den indgåede budgetaftale, hvor det blev aftalt, at prisen skulle holdes indenfor det aftalte budget plus evt. ”ratslør” finansieret af opsparede driftsmidler.

Der har været mange alternative forslag på banen i den sidste tid, med angivelse af hvor en svømmehal kan placeres, hvis det nuværende projekt droppes, og der i stedet satses på en ”skrabet” 50 meter- model i enten Trekroner eller Viby (nogle mener endda begge steder) med forbillede efter den nytilbyggede svømmehal i Høje Taastrup.

Disse løst skitserede og forholdsvis fantasifulde scenarier tager efter vores opfattelse ikke højde for de allerede anvendte 16. mio kr. på diverse projektomkostninger. Penge som vil være tabt, hvis det nuværende projekt droppes. Hertil kommer udgifterne til en ny grund, øgede driftsomkostninger og nye projekteringsomkostninger.

Selvom ikke alle vores ønsker til en ny svømmehal er opfyldt, mener vi, at det nu er på tide, at nogen skærer igennem og afslutter denne debat.

Vi er simpelthen for langt henne i processen til, at det giver mening at opgive projektet nu på grund af nogle få mio, som kommunen oven i købet har sparet op på grund af forsinkelserne. At det ville betyde 16 mio. kr. ud af vinduet, er bestemt heller ikke en ligegyldig detalje. Desuden vurderer vi, at projektet fortsat udgør en ganske væsentlig forbedring af kommunens nuværende svømmehals-faciliteter, som gør det værd at gennemføre.

Også vi radikale har tidligere haft andre ønsker til placering, faciliteter mv.. Alligevel har den seneste debat på ingen måde overbevist os om, at det alternativ som kritikerne stiller i udsigt, på nogen måde lever op til de tanker, som f.eks. Jeppe Trolle oprindeligt bragte på banen.

Der tales om et mere skrabet projekt, hvor der kun satses på 50 meter bassin, mens de lige så vigtige varmtvands- og babyfaciliteter opgives. Det er uklart om en alternativ placering skal ligge i Viby, hvilket i vores optik er meget uhensigtsmæssigt set fra resten af kommunens perspektiv, eller i Trekroner.

De mange udsagn om, at der er råd til adskillige alternativer, hvis det nuværende projekt droppes, må anses for rene luftkasteller.

Droppet projekt vil udskyde hal i mange år
Hvis vi startede helt forfra nu, vil der gå yderligere mindst 7-12 år før vi får en ny svømmehal, med den usikkerhed (både politisk og økonomisk) der følger med.

Derfor er den radikale anbefaling, at vi skal se at få bygget den svømmehal nu.

Der har været en grundig proces med brugerinddragelse, der bl.a. førte til tilføjelsen af en 50 meter bane, og det er et projekt, der bliver til glæde for unge og gamle i kommunen - og ikke kun elitesvømmere.

Det er vores forhåbning, at denne udmelding fra Radikale Venstre kan føre til, at den meget valgkamps-prægede debat nu kan afsluttes, så vi kan komme i gang med at bygge en svømmehal til gavn for alle kommunens borgere.