Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Roskilde Radikale Venstre

Radikale påvirker Budget 2018 i en grøn og skolevenlig retning

Onsdag aften var der første behandling af budget for Roskilde Kommune i 2018. Bag budgettet står et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Konservative samt Venstre.


Radikale Venstre med Jeppe Trolle i spidsen fik flere solide forbedringer med i budgettet:


- Sikring af øremærkede midler til fremme af forhold for cyklister og andre bløde trafikanter i 2018 og 2019. Der er sat fem millioner kroner af næste år og seks millioner kroner i 2019.


- Sikring af penge til på hver folkeskole at kunne ansætte en ansvarlig, der skal koordinere og fremme samarbejdet mellem skole, erhvervs- og foreningsliv - bl.a. under åben skole målsætningen.


- Sikring af en garanti på fem millioner kroner i det næste år til Ro's Efterskole, der er under etablering i leje lokaler på Sct. Hans og som vil fuldende Roskildes uddannelsesmæssige profil.


- Bibeholdelse af målrettede midler til investeringer i vindmøller på een million kroner om året.


Budgettet indeholder derudover en bred vifte af investeringer og tiltag, som Radikale Venstre bakker helt op om: Cykelsti langs St.Valbyvej, penge til første etape af en udvidelse af Trekroner skole på 40 mio. kr og etablering af nyt bibliotek og kulturhus ved Viby Torv.


Forligsteksten kan læses i Dagbladet Roskilde.


Roskilde Avis har skrevet følgende om budgettet "Jeppe Trolle om forliget: Mere medvind på cykelstierne"


Til første behandlingen i Roskilde Byråd d. 30. august sagde det radikale byrådsmedlem følgende om budgettet:


"Som radikal er man vant til at få at vide, at man har mere indflydelse end det ene mandat.Vi synes da også, at vi har fået gode ting med i budgetforliget, om end der selvfølgelig er ting, der kunne være bedre.Men som et parti med ét mandat, er vi også nødt til at give indrømmelser til større partier som S og V med henholdsvis 13 og ni mandater bag sig.Jeg vil i øvrigt gerne tilslutte mig den ros, der har været til borgmesteren, for at invitere til en bred proces undervejs i budgetforhandlingerne.Der skal i det hele taget lyde ros til alle partier om at bidrage til konstruktiv debat.Jeg har ros til SF for at samarbejdet med at lægge op til afbureaukratisering i kommunen, da en tillidsreform i mange år har været en radikal mærkesag.Jeg vil gerne takke konservative for samarbejdet – bl.a i forhold til erhvervslivet med fremme af greentech og det grønne område.Jeg vil også gerne takke for samarbejdet med S om at kunne støtte et løft på boligområdet med almennyttige boliger, der kommer almindelige borgere til gavn.Endelig vil jeg kvittere for samarbejdet med Venstre – bl.a kampen om en økonomisk garanti til Ro’s Efterskole, der er kommet med. Jeg er rigtigt stolt over, at vi har kunnet lande den. Det holdt hårdt.Radikale Venstre har endnu en gang bevist, at vi kan gå finde ud af at indgå i et samarbejdeRadikale Venstre er gået med ind og har taget ansvar for at skaffe substantiel forbedringer – især på det grønne område, hvor vi har fået sikret væsentligt flere penge til cykelstier – og bevaret penge til vindmøller.Desuden har vi været med til at skaffe tre mio. kr. til folkeskolerne, der især skal forbedre samarbejdet med det omgivende samfund ved at kunne ansætte en ansvarlig på den enkelte skole. Personen skal koordinere samarbejdet mellem skoler, erhvervs- og foreningsliv.Vi ville da gerne haft Enhedslisten med i budgettet. Dels for at få presset en læreraftale igennem og øge presset for flere grønne investeringer. Men det var svært at få med, når Enhedslisten gik fra forhandlingerne.Derudover har vi fået flere penge til Viby bymidte og medvirket til at få penge til en udbygning af Trekroner Skole med 40 millioner kroner – blandt med understregning over for forvaltningen om, at der skal sikres fællesområder på skolen. Det skal være en solid og brugbar udbygning – og ikke knopskydninger.Så jeg synes egentlig, at vi har fået gode ting igennem på klima, børn og skole. Vi ville have kunnet få mere igennem, hvis vi var flere mandater, der kæmpede for det grønne område.Det håber jeg, at vi er efter valget."Det sidste udsagn er vi alle enige om i Radikale Venstre i Roskilde. Vi har med de radikale aftryk i budgettet  et rigtigt godt fundament, fordi det sætter en retning for den vision for Roskilde Kommune, som vi har: en grøn, bæredygtig kommune med fokus på uddannelse og velfærd.