Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Roskilde Radikale Venstre

Publiceret

12. februar
2017

Politik

Radikale Venstre i Roskilde gik til Kommunevalget den 19. november 2013 med fire hovedpunkter: Uddannelse - Grøn vækst - Mangfoldighed - Økonomi.

Hent det nuværende program fra 2013

Radikale Venstre i Roskilde vil i Roskilde byråd prioritere de politiske udfordringer under disse hovedpunkter:
Uddannelse – Folkeskolen står overfor nogle af største udfordringer i samfundet.

● Folkeskolen skal opprioriteres i den kommunalpolitiske indsats og i den kommunale økonomi. Det betyder at skoleområde skal have tilført flere penge i den kommende byrådsperiode. Samtidig skal de tilstedeværende ressourcer udnyttes optimalt blandt andet ved at undgå for små skoler.
● Ressourcerne på folkeskolen skal reserveres til skolens kerneydelse, pædagogik og undervisning og i meget mindre grad til dokumentation, kontrol og bureaukratisk arbejde.
● Mest muligt af ansvaret for kvaliteten og det organisatoriske skal uddelegeres til de enkelte folkeskoler i en frugtbar dialog med kommunen, de andre folkeskoler og ungdomsuddannelserne, der giver mulighed for erfaringsudveksling og videndeling.

Grøn vækst – Klima- og miljøudviklingen skal simpelthen vendes markant inden for det kommende årti.

● 40 pct. reduktion af CO2-udledningen inden 2020.
● Roskilde skal arbejde på at blive en foregangskommune inden for klima og miljøområdet,
der kan inspirere og samarbejde med de kommuner og byer i Danmark og Europa, der er længst fremme på dette vigtige område. Perspektivet i en kommunal politik på det grønne område er, at de grønne tiltag inspirerer den generelle vækst i et globalt perspektiv.
● Den grønne vækst skal styrkes med energirenovering af ældre bygninger og ny-byggeri skal være energirigtigt fra bunden af, hvilket altid skal indgå tydeligt i byggeplanerne.
● Der skal ske målrettede tiltag, der kan reducere kørsel i kommunen med benzindrevne motorer.
● De lokale muligheder for at fremme anvendelsen af vedvarende energi skal styrkes

Mangfoldighed – Samfundet skal indrettes til at rumme de mange flere subkulturer og livsformer og den stærkere individualitet, der er vokset frem samfundslivet.
● Kommunen skal give plads og rum for alle religioner og etniske kulturer. Der kan eksempelvis tale om mødesteder og særlige områder til religiøse ritualer (gravpladser).
● Tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser skal være overvejet i alle initiativer inden for kommunen.
● De mange nye digitale kommunikationsmuligheder i forhold til kommunens ydelser skal udvikles så alle generationer kan være med og må ikke afgrænse borgere i forhold til ydelser og information.

Økonomi – Styringen af den offentlige økonomi skal styrkes med prioriteringer og fornuft, hvis velfærdssamfundet skal bevares.
● I de kommende år gælder det om at få den bedste anvendelse af de offentlige midler. Prioriteringer og vurderinger samt nytænkning vil være nødvendigt.
● Det skal være en målsætning, at kommunens gæld afvikles, idet det giver mere frihed til den økonomiske politik i kommunen.