Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Roskilde Radikale Venstre

Publiceret

12. februar
2017

Politik

Radikale Venstre i Roskilde går til kommunalvalget d. 21. november 2017 under overskrifterne: Grøn bæredygtig omstilling, investér i børnene og investér i skolen

Radikale Venstre i Roskilde vil i Roskilde byråd prioritere de politiske udfordringer under disse mærkesager .

Læs program til KV17 fra Radikale Venstre

Uddannelse – Folkeskolen står overfor nogle af største udfordringer i samfundet.
 

 • Folkeskolen skal opprioriteres i den kommunalpolitiske indsats og i den kommunale økonomi. Det betyder at skoleområde skal have tilført flere penge i den kommende byrådsperiode. Samtidig skal de tilstedeværende ressourcer udnyttes optimalt blandt andet ved at undgå for små skoler.
 • Ressourcerne på folkeskolen skal reserveres til skolens kerneydelse, pædagogik og undervisning og i meget mindre grad til dokumentation, kontrol og bureaukratisk arbejde.
 • Mest muligt af ansvaret for kvaliteten og det organisatoriske skal uddelegeres til de enkelte folkeskoler i en frugtbar dialog med kommunen, de andre folkeskoler og ungdomsuddannelserne, der giver mulighed for erfaringsudveksling og videndeling.
 • Lokalaftale med lærerne


Grøn bæredygtig omstilling

 • 50 pct. reduktion af CO2-udledningen inden 2025
 • Opretteles af klimasekretariat.
 • Roskilde skal arbejde på at blive en foregangskommune inden for klima og miljøområdet, der kan inspirere og samarbejde med de kommuner og byer i Danmark og Europa, der er længst fremme på dette vigtige område. Perspektivet i en kommunal politik på det grønne område er, at de grønne tiltag inspirerer den generelle vækst i et globalt perspektiv.
 • Den grønne vækst skal styrkes med energirenovering af ældre bygninger og ny-byggeri skal være energirigtigt fra bunden af, hvilket altid skal indgå tydeligt i byggeplanerne.
 • Der skal ske målrettede tiltag, der kan reducere kørsel i kommunen med benzindrevne motorer og styrke cyklismen: Flere supercykelstier, bedre asfalt på cykelstierne og sikring af cykel-P-pladser ved bebyggelser
 • De lokale muligheder for at fremme anvendelsen af vedvarende energi skal styrkes

Investér i børnene - flere ressourcer og personer til at passe vores små borgere

 • Bedre normeringer: Over en årrække er det vores mål, at der som minimum kan være 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn.
 • Pædagogisk og nærværende ledelse er afgørende for den kvalitet, som det enkelte barn møder. Der skal være rum og ressourcer til lokal ledelse. Den må ikke blive spist af bureaukrati og centralisering.
 • Frigør ressourcer blandt socialrådgiverne i kommunen til, at de kan være til stede i daginstitutionerne. Det kan styrke den tidlige opsporing af børn med problemer i hjemmet, og det kan styrke dialogen med og hjælpen til forældrene.

 

Læs mere i program til KV17 fra Radikale Venstre