Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Roskilde Radikale Venstre

Dokumentation: Radikale har drejet Roskilde i en grønnere retning i 2014-2017

Vi har i de seneste fire år med Jeppe Trolle i byrådet drejet kommunen i en mere klimavenlig retning: Investeringer i vindmøller, stop for aktier i olie og kul og flere penge til cykelstier samt 90 pct. økologiske madvarer i kommunens køkkener i 2025.

Vi kan dokumentere, hvordan Radikale Venstre har sikret konkrete fremskridt, der gør Roskilde grønnere og bidrager til kampen mod den globale opvarmning.

Budget 2015
- Målet for kommunens reduktion af  CO2-udslip inden 2020 blev forhøjet til 35 procent, hvor den tidligere var på 20 procent.
Der blev sat flere penge af til klima- og miljøområdet, herunder penge til flere cykelstier og en analyse af overgang til mere miljøvenlige energiformer i landsbyer, hvor fjernvarme- og naturgasvarme ikke er en mulighed

Budget 2016
- En del af kommunens midler er investeret i aktier. Radikale Venstre sikrede, at Roskilde ikke må investere i aktier eller investeringspakker, der indeholder investeringer i fossile brændstoffer f.eks. aktier i olieselskaber eller lignende. Roskilde var den første kommune i Danmark, der tog dette skridt – og er siden blevet fulgt af andre, f.eks. Københavns Kommune.

Politiken 1. oktober 2015: ”Roskilde vrænger næse ad olie og kul og går ind i global klimakamp”
Sikring af at kommunen skal bruge 2,5 millioner kroner om året på køb af andele i vindmøller for at fremme vindkraften i Danmark.
- Sikring af 1 million kroner til lavenergifond.
- Krav om valg af el-biler, når kommunens leasingaftaler på biler skal fornys.

Budget 2017
- Cykelsti ml Vindinge og Trekroner Station. Første fase: 5 mio. kr.
Vindinge ligger kun 1,5 kilometer fra Trekroner Station, så etablering af en cykelsti kan sikre en hurtig og sikker cykelvej for de, der pendler ind mod København eller mod vest.
- Penge til gennemførelse af en RUC-analyse, der skal udrede mulighederne for, at kommunen når sine klimamål om en reduktion af CO2-udledning på 35 procent.
- Kommunen skal gå over til 90 pct. økologiske fødevarer i kommunens køkkener ved udgangen af 2025. Kommunens køkkenmedarbejdere skal efteruddannes til at kunne understøtte målet.
- Kommunens fem landbrug skal overgå til økologisk produktion
- Bibeholdelse af puljen på 2,5 mio. kr. til investeringer i andele i vindmøller hvert år.
- At en pulje til gennemførelse af nye initiativer inden for oplevelsesøkonomi og erhverv på 2,5 mio. kr. også kan bruges til støtte til grønne erhverv og virksomheder inden for grøn teknologi.

Budget 2018
- Sikring af øremærkede midler til fremme af forhold for cyklister og andre bløde trafikanter i 2018 og 2019. Der er sat fem millioner kroner af næste år og seks millioner kroner i 2019 til cykelstier.
- Bibeholdelse af målrettede midler til investeringer i vindmøller på een million kroner om året.
Dertil kommer det solide arbejde i udvalg, som Klima- og Miljøudvalget, hvor Jeppe Trolle i en periode vikarierede som formand – og blandt andet forhandlede en løsning med etablering af diger i Jyllinge Nordmark på plads.

Radikale Venstre er Roskildes Grønne parti, der sikrer borgerne en grønnere kommune, skridt for skridt.
Vi vil meget mere på klimaområdet. Stem på Liste B fordi vores politiske CV viser, at vi kan sikre de grønne fremskridt.